تجزیه و تحلیل داده

راهکارهای تجزیه و تحلیل داده های اینترنت اشیاء

تجزیه و تحلیل داده های تولید شده در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیاء، کسب و کارها را قادر می سازد تا بینش شرایط کسب و کار خود را به دست آورند. ما در گروه فناوری های هوشمند ویوتک با درک عمیق از اینترنت اشیاء و راهکارهای تجزیه و تحلیل داده ها، به شما کمک می کنیم تا داده های خود را با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل کنید و نتایج را به عنوان یک خدمت جدید به شما ارائه دهیم.

کارهایی که ما برای تجزیه و تحلیل داده های شما انجام می :

 • 1
  امکان سنجی اولیه

  تیم تجزیه و تحلیل ویوتک، نیاز های شما را تجزیه و تحلیل می کند، آنها را به یک مجموعه ویژگی ترجمه می کند، یک مطالعه امکان سنجی را با در نظر گرفتن قابلیت های راه حل تجزیه و تحلیل داده های موجود انجام می دهد، در صورتی که راه حلی را اجرا کرده اید، نتایج را ارزیابی می کند و در نهایت بهترین راهکار ممکن در جهت تجزیه و تحلیل داده ها را به شما ارائه می دهد.

 • 2
  پیاده سازی راه حل های تجزیه و تحلیل داده های اینترنت اشیاء

  برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند ازداده های اینترنت اشیا به‌دست‌آمده با ابزار تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی در سطح سازمان خود بهره ببرند، ما توسعه راه‌حل‌های تجزیه و تحلیل اینترنت اشیاء را در یک چرخه کامل ارائه می دهیم، از تحلیل نیازها تا راه‌اندازی راهکار پیشنهادی، پشتیبانی و توسعه.

 • 3
  تجزیه و تحلیل داده های اینترنت اشیاء به عنوان یک خدمات

  برای کسب و کارهایی که در حال حاضر دارای یک سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء هستند و قصد دارند از داده های خود بیشن جدیدی به دست اورند، ما تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از هوش مصنوعی را به عنوان یک خدمت جدید ارائه می دهیم. داده های شما را دریافت می کنیم، با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می کنیم و در نهایت بیش به دست آنده را همراه با راهکارهای عملیاتی خود ارائه می دهیم.

برای اینکه کسب و کار شما بدون نیاز به مقابله با موانع اجرای راه حل تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا از بینش اینترنت اشیا بهره مند شود، ما آماده هستیم تا وظایف مربوط به تجزیه و تحلیل شما را بر عهده بگیریم

ارتباط با ما

  مزایای تجریه و تحلیل داده های اینترنت اشیاء :

 • تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت بر اساس داده های جمع آوری شده
 • شناسایی و حذف جریان های تجاری ناکار آمد.
 • کاشه هزینه های عملیاتی به دلیل تخصیص هوشمند منابع.
 • کاشه هزینه های عملیاتی به دلیل تخصیص هوشمند منابع.
 • افزایش بهره وری.

ما با دپارتمان های مختلف شما همکاری میکنمی تا اهداف کسب و کار شما و شرایط فعلی کسب و کار شما را درک کنیم و بر اساس اطلاعات به دست آمده روش های تجزیه و تحلیل مناسب را مانند (گزارش دهی اولیه، پردازش آنلاین، تجزیه و تحلیل مبتنی بر یادگیری ماشین و ...) را استفاده کنیم و با توجه به پتانسیل فعلی، بهترین تصمیمات استراتژیکی خود را در جهت بهبود پتانسیل شما انتخاب کنیم.